VBallVsHoustonBaptistShaneMaryott-copy

Senior Dani Robison goes for a kill in last weeks match against conference opponent Houston Baptist. Shane Maryott/UVU Review