VDayShaneMaryott_10

UVU Army ROTC honored all Veterans on Nov. 11. Shane Maryott/UVU Review